Doneren & Sponsoren

Doneren

Op geheel vrijwillige basis zetten de vrijwilligers bij de Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel zich met veel plezier in voor de rechten van kinderen en jongeren. Om de stichting in stand te houden organiseren wij verschillende activiteiten om op deze manier geld binnen te halen. Wilt u een bijdrage leveren, zodat wij door kunnen gaan met het geheel gratis en vrijblijvend juridische hulp bieden aan kinderen en jongeren? Doneer dan (eenmalig) een bedrag!

U kunt op verschillende manieren aan ons doneren. Dit kunt u doen door een donatie over te maken naar NL21 INGB 0006 6614 08 t.n.v. Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam. Daarnaast kunt u doneren via de volgende link: www.geef.nl/KJRW

Hopelijk bent u bereid een bijdrage te leveren. Schroom niet, alle beetjes helpen!


Sponsoren

Wilt u niet enkel eenmalig een bedrag doneren? En wilt u het logo van uw bedrijf op deze pagina terugzien? Wordt dan sponsor! Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via penningmeester@kinderrechtshulp.nl

Het RSIN/Fiscaal nummer van de KJRW is: 854333496.

Wij zijn sinds 1 januari 2018 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).